Zvazvinoronza Wa "Master Kg - Jerusalema"

ereng

Zvazvinoronza Wa "Master Kg - Jerusalema"

Zwisisa "Master KG - Jerusalema". "Jerusalema" ku ndi ndwiyo. Mu mutauro wa mu ndwiyo ku Zulu. Zvazv