Fund rudo, zuva revery.

Sua anoita imaili nhau mwadhi. Sua anoda 3 mukuwo che mukuwo chako.

Amb nyamusi!

Zvazvinoronza Wa "Master Kg - Jerusalema"

Duramazwi: Ndau -

  • Speak Ndau