Funda rudo, every zuva.

Sua ita mu imaili nhau mwadhi. Sua kuda 3 mukuwo wa chako mukuwo.

Kuamba nyamusi!

  • Rudo
  • Runyararo
  • Njere

    Duramazwi: Ndau -